Google
Cur-Cuna - Bilgi, Eğlence ve Yaşam Portalınız! Bilgi, Eğlence ve Yaşam Portalı
Ana Sayfa - Ajanda - Astroloji / Burçlar - Cep - Dosya - Eğitim - Ev / Dekorasyon - Faydalı Bilgiler - Giyim / Moda - Hobi - Kariyer - Kültür / Sanat - Magazin - Mekan - Otomobil 
Özel Günler - Sağlıklı Yaşam - Seyahat / Tatil - Spor - Teknoloji - Televizyon - Eğlence - Yaşam - Çocuk - Dostlarımız - Erkek - Genç - Kadın - Seri İlan - Ziyaretçi Defteri 
GençlikGençlerin siyasete ilgisi ne düzeyde?
      12 Eylül darbesi ile birlikte toplumsal hafızaya yakın geçmiş, unutulması gereken bir dönem olarak kodlandı. Politize gençlik tarih oldu.

Gençliğin Siyasete İlgisi       Darbeden 27 yıl sonra gençlerden yeniden siyasete ilgi duyması istendi. Bugüne kadar hatırlanmayan gençlik, politikacıların gözdesi oluverdi. Forum İstanbul Gençlik Platformu, 22 Temmuz seçimleri öncesinde gençlerin sosyopolitik yaklaşımlarını ve davranışlarını çeşitli kriterler bazında analiz etmek üzere yollara düştü. 24 ildeki 37 üniversitenin öğrencileriyle görüşen gençlerin asıl amacı onların 2023 Türkiye’sine yani Cumhuriyet'in 100. yılına nasıl hazırlandıklarını saptamaktı. Araştırmacıların deyimiyle ortaya manidar sonuçlar çıktı. “2023 Türkiye’sinde gençliği nasıl görüyorsunuz?” sorusuna yüzde 37,5'i “İyimser yaklaşıyorum.” yanıtını verirken; yüzde 41,3'ü “Kötümserim, umut yok.” diyor. Yüzde 21,2'sinin de cevabı ya da fikri yok. Ancak erkekler kızlara göre daha iyimser. “Eğer Türkiye önümüzdeki dönemde AB'ye tam üye olma fırsatı bulursa bunu ne kadar desteklersiniz?” sorusuna yüzde 34,3'ü “Desteklemem.” diyor! Araştırmanın en güncel sorusu milletvekili seçilme yaşının 25'e düşürülmesiyle ilgili olanıydı. Gençlerin yüzde 75'i milletvekili seçilme yaşının 25'e düşürülmesini olumlu karşılarken, yüzde 17'si 25 yaşın erken olduğunu düşünüyor; “O yaşta biri Meclis'e girmemeli.” diyor. Yüzde 20,6'sı büyük bir açık yüreklilikle politika umurlarında olmadığı için siyasetle ilgilenmediklerini belirtmiş. Gençlerin yüzde 48,7'si popüler kültürün etkisinde kaldıkları için; yüzde 37,8'i geçim ve gelecek kaygısına düştükleri için; yüzde 29,4'ü partilerin gençlere yönelik belirgin politikaları olmadığı için siyasete ilgisiz olduğunu söylüyor. Küresel ısınma İstanbul kapılarına dayandığı halde gençlerin sadece yüzde 3,9'u hükümetlerden çevre politikalarına ağırlık vermesini istiyor.

      Bundan 30 yıl önce gençlik “politize” olmuştu. Sonra darbe oldu. Gerisi malum. Politize olmuş gençlikten uzun süre haber alınamadı. Seçim için demir alan Meclis’in 25 yaşa seçilme hakkı girişimi ‘politika’ ve ‘gençlik’ kelimelerini uzun bir aradan sonra yan yana getirdi. Ankara’da bunlar olurken Forum İstanbul Gençlik Platformu’nun gençleri 1980 sonrası akranlarının halet-i ruhiyesini anlamak için yollara düştü. Araştırmanın amacı; gençlerin sosyopolitik yaklaşımlarını ve davranışlarını çeşitli kriterler bazında analiz ederek 2023 Türkiye’sine yani Cumhuriyet’in 100. yılına nasıl hazırlandıklarını saptamaktı. Gençler Zonguldak’tan Adana’ya, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar 24 ildeki 5’i özel 37 üniversitede öğrencilerle görüştü. “Gençler 2023 Türkiyesi’ni düşünüyor mu?” başlıklı araştırma çerçevesinde gençlere hükümet politikaları, 1980 sonrası gençliği, Avrupa Birliği (AB) gibi gündemdeki sorular soruldu.

      Araştırmanın en güncel sorusu milletvekili seçilme yaşının 25’e düşürülmesiyle ilgili olanıydı. Gençlerin yüzde 75’i milletvekili seçilme yaşının 25’e düşürülmesini olumlu karşılarken, yüzde 17’si 25 yaşın erken olduğunu düşünüyor; “O yaşta biri Meclis’e girmemeli.” diyor. Gençlerin üçte ikisi “aktif siyaset gereklidir” görüşünü savunurken yaklaşık üçte biri oy vermenin yeterli olduğunu düşünüyor. Peki, politikaya bu ilgisizlik neden? Gençlerin yüzde 48,7’si popüler kültürün etkisinde kaldıkları için; yüzde 37,8’i geçim ve gelecek kaygısına düştükleri için; yüzde 29,4’ü partilerin gençlere yönelik belirgin politikaları olmadığı için; yüzde 20,6’sı büyük bir açık yüreklilikle politika umurlarında olmadığı için siyasetle ilgilenmediklerini belirtmiş. Her şeye rağmen gençlerin 39,6’sı gelecekte aktif siyasetle ilgili faaliyetlerde bulunmayı düşünüyor. Yüzde 45,5’i düşünmüyor, yüzde 15’inin ise cevabı ya da fikri yok.

      Gençlerin yüzde 60’ı siyasete katılım amacını “toplu hizmet” olarak değerlendiriyor. Erkeklere göre “ekonomik çıkar”, kızlara göre “kişisel siyasi kariyer hırsı” siyasete katılmanın ikinci önemli nedeni. “Siyaset sizce nedir?” diye sorulduğunda gençlerin yarısı, siyaseti “topluma karşı bir görev”; her dört gençten biri ise siyaseti “halk tarafından verilen bir görev” olarak tanımlıyor. Ancak gençler siyasetçilerde liderlik özelliğinin başta gelmesini istiyor. Kızlar ise entelektüel birikime erkeklere göre çok daha fazla önem veriyor.

      Seçime iki aydan az bir süre kaldı. Peki gençler iktidara gelecek hükümetten hangi politikaların üzerinde daha çok durulmasını istiyor? Üzerinde durulması gereken en önemli politika olarak yüzde 65,2 ile “eğitim” belirtilmiş. Bunu yüzde 49,9’la “ekonomi” ve yüzde 33,1 ile “insan hakları” izliyor. “AB” yüzde 4,5, “çevre” ise yüzde 3,9’la maalesef öncelikli konular arasında yer almıyor. Kızların “insan hakları” ve “işsizlik” politikalarına erkeklerden daha fazla önem verdikleri dikkati çekiyor.

      Aslında Forum İstanbul Gençlik Platformu’nun araştırmasının amacı gençlerin Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023 Türkiye’sine nasıl hazırlandıklarını ortaya koymaktı. Fakat araştırma sonuçları gençlerin coşku yerine umutsuzluk içinde olduğunu gösteriyor. “2023 Türkiye’sinde gençliği nasıl görüyorsunuz?” sorusuna yüzde 37,5’i “İyimser yaklaşıyorum.” yanıtını verirken; yüzde 41,3’ü “Kötümserim, umut yok.” diyor. Yüzde 21,2’sinin de cevabı ya da fikri yok. 2023 Türkiye’sindeki gençliğe bakış, cinsiyete göre farklılık göstermiyor. Erkekler kızlara göre daha iyimser. Eğitim ve kariyer için Avrupa ülkelerinin elçiliklerinde vize kuyruğuna giren gençler AB konusunda ilginç yanıtlar vermiş. “Eğer Türkiye önümüzdeki dönemde AB’ye tam üye olma fırsatı bulursa bunu ne kadar desteklersiniz?” sorusuna yüzde 34,3’ü “Desteklemem.” diyor!

      Yaş ortalaması 20 olan gençlere “sivil siyasi katılım”dan ne anladıkları da sorulmuş.
      Yüzde 43,1’i “İnternet üzerinden gerçekleştirilen bir protesto eylemine katılmak...” diye tanımlamış. Yüzde 38,4’ü “yaşadığı sorunu yazılı olarak yetkili mercilere iletmiş”. Her beş kişiden biri “toplu yürüyüş”e katıldığını belirtirken yüzde 10’u ise “boykot eylemine” katılmış. Siyasi parti veya siyasetle ilgili sivil toplum örgütlerine üye olanların oranı ise daha düşük. Gençlerin yüzde 22’si aşağıda sıralanan sivil siyasal katılım biçimlerinden hiçbirini işaretlememiş. Bu oran kızlarda erkeklere oranla çok daha yüksek.

Araştırmayı gerçekleştiren ekip, sonuçları şöyle değerlendirdi:
CEVAPLAR ÇOK MANİDAR...
Gençlerin Siyasete İlgisi       Cansu Ekmekçioğlu: Forum İstanbul Gençlik Platformu olarak; gençlerin, sosyal, kültürel ve politik eğilimlerinin panoramasını sunmak üzere hazırladığımız bu anket sonuçlarında, hepimizin üzerinde az çok hemfikir olduğu temel motivasyonlar haricinde manidar cevaplar da yok değil. Özellikle bugün, dünyanın birçok ülkesinde küresel ısınma ve çevre politikaları gibi mefhumlar nihayetinde siyasi ajandalar bile değiştirilirken her gün düzenli olarak bir gazete okuduğunu belirten yaşdaşlarımız, ‘hükümetlerin üzerinde durması gereken politikalar’ söz konusu olduğunda çevreyi yüzde 3,9 ile önemsiz görmekte. Kanımca, bu eğilimi, salt gitgide sirayet eden bir duyarlılık zaafı olarak değil, bilgiyi seçme, değerlendirme ve özümseme hususlarında da eksiklik olarak değerlendirmeliyiz.

ERKEKLER KIZLARDAN DAHA İYİMSER
      Gül Arslan: Gençlerin politikaya ilgisizliğinin nedenleri arasında; popüler kültür, geçim ve gelecek kaygısı, partilerin gençlere yönelik politikalarının olmaması gelmektedir. Gençlere, “Siyaset sizce nedir?” diye sorulduğunda; gençlerin yarısı “topluma karşı bir görev”, her dört gençten biri ise, “halk tarafından verilen bir görev” demiştir. Erkeklere göre siyasetçilerde olması gereken en önemli özellik “liderlik”, bayanlara göreyse “entelektüel birikimdir”. Ayrıca, gençlerin yüzde 75’i milletvekili seçilme yaşının 25’e inmesini olumlu karşılamıştır. Bu araştırmayla “2023 Türkiye’sindeki gençliğe bakış”, cinsiyete göre farklılık göstermiş ve erkeklerin bayanlara oranla daha fazla iyimser olduğu saptanmıştır.

930 GENÇLE GÖRÜŞTÜK
      Sıla Sefercioğlu: Forum İstanbul Gençlik Platformu tarafından yapılan araştırmalar sonucu hazırlanan anket, 24 ilde bulunan 37 üniversitede uygulandı. Kantitatif araştırma yöntemlerinden dağıt-topla metoduyla uygulanan anketler cevaplama süresi ortalama 10-15 dakika olan soru formları şeklindedir. Üniversitelerden gelen soru formları GFK Türkiye tarafından kontrol, kodlama, veri girişi, data kontrolü aşamalarından geçirildikten sonra sonuçlar kadın-erkek ayrımında rapor haline getirilmiştir. 472’si erkek, 458’si kadın olmak üzere 930 üniversite öğrencisinden bilgi alınmıştır. Çalışma 24 ilde, 5’i özel üniversite olmak üzere 37 farklı üniversitede gerçekleştirilmiştir. Bu üniversitelere ait 16 ayrı fakültenin öğrencilerinden bilgi alındı.

2023’DE BİZ GENÇLER OLACAĞIZ
      Özlem Özgencil: 2023 yılında, Türkiye idaresinde söz sahibi olacak kişiler, biz gençler olacağız. Bu temelden yola çıkarak, gençliğin yönetime, siyasete, politikaya katılım oranı bizim için önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu oranı öğrenmek için, Forum İstanbul Gençlik Platformu olarak yaptığımız kapsamlı araştırmalarla birlikte bir anket hazırladık. Türkiye’deki 37 üniversitede de uygulanan bu anket çalışması, GFK Türkiye tarafından değerlendirilerek; gençlerin sosyopolitik yaklaşımları ve davranışları çeşitli kriterler bazında analiz edilip, 2023 Türkiye’sine nasıl hazırlandıkları saptandı. Ankette hedef olan konular; gençlerin politikaya ilgisizliğinin nedenleri, milletvekili seçilme yaşının 25’e düşürülmesi, 2023 Türkiye’sinde gençlik, AB’ye üyeliğe bakış, dikkate alınan bazı kriterler…

Kaynak: Zaman
Google