Google
Cur-Cuna - Bilgi, Eğlence ve Yaşam Portalınız! Bilgi, Eğlence ve Yaşam Portalı
Ana Sayfa - Ajanda - Astroloji / Burçlar - Cep - Dosya - Eğitim - Ev / Dekorasyon - Faydalı Bilgiler - Giyim / Moda - Hobi - Kariyer - Kültür / Sanat - Magazin - Mekan - Otomobil 
Özel Günler - Sağlıklı Yaşam - Seyahat / Tatil - Spor - Teknoloji - Televizyon - Eğlence - Yaşam - Çocuk - Dostlarımız - Erkek - Genç - Kadın - Seri İlan - Ziyaretçi Defteri 
Eğitim
BilgisayarSponsor Linkler:
Bahçelievler Anaokulu
Bakırköy Anaokulu
Almanca Günlük Konuşma Cümlelerinin Türkçeye Çevirisi ve Söylenişi
Almanca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri - 3
     Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların Almanca'ya çevirisi ve Almanca Günlük Konuşmalar ve Türkçeye Cümle Cümle Çevirisi telaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve Almanca'yı kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. Bu bölümde konaklama, sayı ve zamanlarla ilgili cümleler de bulacaksınız.
Türkçe Almanca
Yazılışı Okunuşu
KONAKLAMA
Formu doldurun.Füllen Sie das Formular bitte aus!Fülen zi das formular bite aus.
Burayı imzalayın.Unterschreiben Sie hier!Unterşrayben zi hir.
Boş odanız var mı?Haben Sie Zim-mer frei?Haben zi zimmer fray?
İki kişilik odamız kaldıJa, nur Doppelzimmer.Ya nur dopelzimmer.
Ne kadar kalacaksınız?Wie lange wollen Sie bleiben?Vi lange volen zi blayben?
Yanlızca bir gece.Nur eine Nacht.Nur ayne naht.
Kesin bilmiyorum.Ich weis noch nicht.İh vays noh niht.
Fiyat nedir?Was kostet es?Vas kostet es?
Tek kişilik oda ne kadar?Was kostet ein Einzelzimmer?Vas kostet ayn aynzelzimer?
Çift kişilik oda ne kadar?Was kostet ein Doppelzimmer?Vas kostet ayn dopelzimer?
Kahvaltı dahil mi?Frühstück inbergriffen?Frühştük inbergrifen?
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?Nehmen Sie Kredi karten?Nehmen zi kredi karten?
Akşam yemeği saat kaçta?Wann wird das Abendessen serviert? Van vird das abend esen servirt?
Banyolu.Mit Bad.Mit bad.
Duşlu.Mit Dusche.Mit duşe.
Balkonlu.Mit Balkon.Mit balkon.
Manzaralı.Mit Aussicht.Mit aussiht.
Denize bakan.Mit Aussicht auf das meer.Mit aussiht auf das mer.
Ne kadar sürer?Wie lange wird das dauern?Vi lange vird das dauern?
Ne zamana hazır olur?Wann ist das fertig?Van ist das fertig?
Burada kamp yapabilirmiyiz?Können wir hier zelten?Könen vir hir zelten?
Yakınlarda bir kamping bölgesi var mı?Gibt es hier in der Nahe einen Campingplatz?Gibt es hir in der nehe aynen kampingplatz?
Elektrik ve su var mı?Sehen Wasser und Strom zur Verfagung?Sehen vaser und strom zur verfagnung?
Kasaba buradan ne kadar uzakta?Wie weit weg ist das Dorf? Vi vait veg ist das dorf?
SAYI – ZAMAN
Pazartesi MontagMontag
Salı DienstagDiynstag
Çarşamba Mittwoch Mitvoh
Perşembe Donnerstag Donnerstag
Cuma Freitag Fraytag
Cumartesi Samstag Zamstag
Pazar Sonntag Sonntag
Ocak Januar Yanuar
Şubat Februar Februar
Mart Marz Mertz
Nisan April April
Mayıs Mai May
Haziran Juni Yuni
Temmuz Juli Yuli
Ağustos August August
Eylül September Zebtember
Ekim Oktober Oktober
Kasım November November
Aralık Dezember Dezember
İlkbahar FrühingFrüyling
Yaz Sommer Sommmer
Sonbahar Herbst Herbst
Kış Winter Vinter
1Eins Ayns
2Zwei Svay
3Drei Dray
4Vier Fiyr
5Fünf Fünf
6Sechs Zeks
7Sieben Ziben
8Acht Aht
9Neun Noyn
10Zehn Seyn
11Elf Elf
12Zwölf Svölf
13Dreizehn Draytzeyn
14Vierzehn Viyrtzeyn
15Fünfzehn Fünftzeyn
16Sechzehn Zektzeyn
17Siebzehn Zibtzeyn
18Achtsehn Ahttzeyn
19Neunzehn Noyntzeyn
20Zwanzig Svantzig
21Einundzwanzig Aynundzvantzig
30Dreissig Draytzig
40Vierzig Firtzig
50Fünfzig Fünftzig
60Sechzig Zektzig
70Siebzig Zibtzig
80Achtzig Ahttsig
90Neunzig Noynzig
100Hundert Hundert
200Zweihundert Svayhundert
300Dreihundert Drayhundert
400VierhundertFiyrhundert
500Fünfhundert Fünfhundert
600Sechshundert Zekshundert
1000TausendTauzend
1200Tausendzweihundert Tauzenttzvayhundert
2000Zwietausend Svaytauzınt
3000Dreitausend Draytausınt
10.000Zehntausend Seyntauzınt
100.000Hunderttausend Hundattausınt
1.000.000Eine Milion Ayne milyon
1.000.000.000Eine Miliarde Ayne milyarde
Birinci Erste Erste
İkinciZweite Svayte
Üçüncü Dritte Drite
Dördüncü Vierte Fiyrte
BeşinciFünfte Fünfte
Altıncı Sechste Zekste
Yedinci Siebte Zibte
Sekizinci Achte Ahte
Dokuzuncu Neunte Noynte
Onuncu Zehnte Seynte
Saat kaç?Wieviel uhr ist es Vi fiyl uğr ist es?
Saat dokuz.Es ist neun Uhr.Es ist noyn uğr.
Dokuz buçuk Es ist halb neun. Es ist halp noyn.
Dokuzu çeyrek geçiyor. Es ist viertel nach neun.Es ist fiyrtıl nah noyn.
Sekize yirmi var. Es ist zwanzig vor acht. Es ist svansig fo aht.
Otobüs ne zaman kalkıyor?Wann fahrt der bus?Van feğrt de bus?
Saat on bir. Um zehn Uhr. Um seyn uğr.
Yarım saat sonra. Nach eine halbe Stunden. Nah ayne halbe ştunde.
İki saat önce. Vor zwei Stunden.Fo svay ştuden.
Dörten beşe kadar.Nachmittags um drei Uhr.Nahmitaks um dray uğr.
Öğleden sonra saat üçte. Mittags um zwölf Uhr.Mitags um svölf uğr.
İki saat içinde. In zwei Stunden.In svay ştunden.
Sabah saat üçte. Morgens um drei Uhr.Morgıns um dray uğr.
Öğleyin saat onikide. Mittags um zwölf Uhr. Mitaks um svölf uğr.
Akşam saat onsekiz otuzda. Abend um achtzehen Uhr dreizig Abınds um ahtt-eyen uğr draysig
Gece saat onbir otuzda. Nachts um elf Uhr drezig. Nahts um elf uğr draytsig.
Dün Gestern Gestern
Bügün Heute Hoyte
Yarın Morgen Morgın
Evvelki gün Vorgesten Forgestern
Ertesi gün Übermorgen Überğmorgın
Bu sabah Heute morgen frühHoteı morgın früy
Yarın akşam Morgen AbendMorgın abent
Her gün Jeden TagYeden tak
Her hafta Jede woche Yede vohe
Her ay Jeden monat Yeden monat
Her yıl Jedes JahrYedes yağr
Her zaman Immer İma
Geçen gün Vergangene TagFergangena tak
Geçen hafta Vergangene WocheFergangene vohe
Geçen ay Vergangener Monat Fergangener monat
Geçen yıl Vergangenes JahrFergangenes yağr
Gelecek hafta Kommende WocheKomende vohe
Gelecek yıl Kommendes Jahr Komındes yağr
İki günden beri Seit zwei TagenZayt svay tagen
İki gün önce Vor zwei TagenFo svay tagen
İki gün sonra Nach zwei tagen Nah svay tagen
İki güne kadar In zwei tagen In svay tagen
Tam zamanında Pünktlich Püktlih
Şimdi Jetzt Yetst
Bazen Manchmal Manşmal
Yakında In der nache İn der neğe
Eskiden Früher Früya
Bügün ayın kaçı?Was ist der Datum heute? Vas ist de datum hoyte?
Bugün ayın ondördü. Heute ist der Vierzehente.Hoyte ist de fiyrtseyente.
Yarın ayın kaçı?Was ist der datum morgen?Vas ist de datum morgen?
Yarın Nisanın on beşiMorgen ist der fünfzehente April.Morgın ist de fünfseynte april.
Kaç yaşındasınızWie alt sind Sie?Vi alt zint zi?
Yirmi üç yaşındayım.Ich bin dreiundzweinzig jahre alt.Ih bin drayundsvantsig yağre alt.
Doğum tarihiniz nedir?Was ist Ihr geburt datum?Vas ist iyr geburt datum?
Yirmi bir eylül 1962 Einundzwanzigter september 1962 Aynundtsvantsigster zeptember noyn seynhunder svayundtsekzik.
Ne zaman?Wann?Van?
Ne kadar süre?Wie lange?Vi lange?
Hangi asırda?Zu welchem Zeit?Zu velşem sayt?
Ne zaman?Zu welchem Zeitpunkt?Zu veyşem sayt punkt?
Onbeş günFünfzehen Tage.Fünfzen tage.
Bir haftasonu.Ein WochenendeAyn vohenende.
Bir gün.Ein Tag.Ayn tag.
Birkaç gün.Einige Tage.Aynige tage.
Bir çok gün.Mehrere Tage.Mehere tage.
Tatil boyunca.İn den Ferienİn den feriyen.
Noel’de.Zu WeihnachtenZu vaynaten.
Yılbaşı.Der NeujahrstagDer noyyarstag.
Tatil günü.Der freie Tag.Der fray tag.
Bayram günü.Der Feiertag.Der fayer tag.
Çalışma günü.Der Werktag.Der verktag.
Yıldönümü / doğum günü.Der GeburstagDer geburstag.
Bazen.Einige Male.Aynige male.
Sık sık.Oft.Oft.
Bazen.Selten. Selten.
Her gün.Jeden Tag.Yeden tag.
... de bir kez.Einmal in / im...Aynmal in / im...
...de iki kez.Zweilmal in / im.Zvay mal in / im.
Asla.Nie.Ni.
Bir hafta.Eine Woche.Ayne vohe.
Hangi gün?An welchem TagAyn velşem tag?
Bugün.Heute.Hoyte.
Yarın.Morgen.Morgen.
Dün.GesternGestern.
Ertesi gün.ÜbermorgenÜbermorgen.
Bir önceki günAm vortag.Am fortag.
İki gün önce.Vor zwei tage.For svay tage.
Üç gün içinde.İn drei Tagen.İn dray tagen.
Geçen hafta.Vorige Woche.Forige vohe.
Gelecek hafta.Nachste WocheNekste vohe.
Onbeş gün boyunca.Wahrend 15 Tagen.Vahrend fünfsehn tage.
Sabah.Morgens.Morgens.
Öğleden sonra.Nachmittags.Nahmitags.
Akşam.Abends.Abents.
Gece.Nachts.Nahts.
Ay.Ein Monat.Ayn monat.
Hangi ay?Welcher Monat?Velşer monat?
Bir yıl.Eine Jahr.Ayne yar.
Hangi sene.Welches Jahr?Velşe yar?
Gelecek sene.Nachstes Jahr.Nekstes yar.
Geçen sene.Vorige Jahr.Forige yar.
Bin dokuz yüz doksan dokuzNeunzehndertneunundeneunzig.Noysenhundernoynonosig.
Kaç yaşındasınız?Wie alt sind Sie?Vi alt sind si?
Otuz / on yedi / yirmi beş / kırk üç / elli yaşındayımIch bin dreisig/ sibzehen / fün-funzwanzig / drei-undvierzig Jahre İş bin draysig / zibsehn / fünfunz-vanzig / drayund-firzig yare (alt)
Ya siz?Und Sie?Und si?
O bin dokuz yüz altmış yılında doğdu.Er/sie neunzehnhundertsechzig geboren.Er/sie noysenhundertsekzig geboren.
O kaç yaşında?Wie alt ist er / sie? Vi alt ist er / si?
On altı yaşından küçüklere yasak.Kinder unter sechzehn Jahren sind nicht zugelassen.Kinder unter seksehn yare sind niht zugelasen.
Saat.Uhrzeit / Stunde.Uhrzayt / ştunde.
Saat kaçta?Um wievel Uhr?Um vifil uhr?
Oniki / öğlen.Zwölf / Mittag.Zvölf / mitag
Gece yarısı.Mitternacht.Miternaht
Bir.Ein uhr.Ayn uhr.
On üç.Dreizehen Uhr.Draysehn uhr.
Sekiz buçuk.Halb neun.Halp noyn.
Sekiz kırkbeş.Viertel vor neun.Firtel for noyn.
Dokuz.Neun uhr.Noyn uhr.
Yirmi bir.Einundzwanzig uhr.Aynundsvanzig uhr.
....e çeyrek var.Viertel vor...Firtel for.
....yi çeyrek geçiyor.Viertel nach.Firtel nah.
Bu sabah.Heute morgen.Hoyte morgen.
Bu öğleden sonra.Heute nachmittagHoyte nahmitag.
Bu akşam.Heute abend.Hoyte abend.
Bu gece.Heute nacht.Hoyte naht.
Şafakta.İn der Frahe.İn der frahe.
Akşam geç vakit.Schpat abends.Şhpet abends.


Google