Google
Cur-Cuna - Bilgi, Eğlence ve Yaşam Portalınız! Bilgi, Eğlence ve Yaşam Portalı
Ana Sayfa - Ajanda - Astroloji / Burçlar - Cep - Dosya - Eğitim - Ev / Dekorasyon - Faydalı Bilgiler - Giyim / Moda - Hobi - Kariyer - Kültür / Sanat - Magazin - Mekan - Otomobil 
Özel Günler - Sağlıklı Yaşam - Seyahat / Tatil - Spor - Teknoloji - Televizyon - Eğlence - Yaşam - Çocuk - Dostlarımız - Erkek - Genç - Kadın - Seri İlan - Ziyaretçi Defteri 
Faydalı BilgilerSponsor Linkler:
Elektrik mühendislik hizmetleri
İstanbul'un semt adları nerden geliyor?
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Aksaray       Aksaray – Aksaray’dan gelenler buraya yerleştirilmiştir. Bu semt adını bu günkü Aksaray şehrinden gelenler vermiştir.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Ahırkapı       Ahırkapı - Padişah sarayının sonunda ki has ahırın (padişahın atlarının barındığı ahır) yanında olduğu için ahır kapısı diye anılmıştır.
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Akaretler       Akaretler - Sultan Abdülaziz taşlıkta aziziye camiinin giderlerini karşılamak üzere bir vakıf kurmuştur. Bu vakfa gelir sağlamak için de gelir getiren anlamında akaretler yaptırmayı planlamıştır. Bu planı bitirmek ise II. Abdülhamit’e nasip olmuştur. Bu yüzden semte de akaretler denmiştir.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Altunizade       Altunizade - Altunizade İsmail Zühtü paşa’nın yaptırdığı cami, semtinde bu adla anılmasına sebep olmuştur. Zühtü paşa’nın babası altın alım satımı ile iştigal ettiğinden Zühtü paşa’ya da Altunizade denmiştir.
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Arnavutköy       Arnavutköy – önceleri, Boğaziçi’nin bu sevimli semtinde Arnavutlar oturduğu için buraya bu ad takılmıştı.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Ataköy       Ataköy - Ataköy’ün eski adı baruthane’dir. II.Mahmut tarafından buraya baruthane yapılmıştır. O zamanlar Ataköy (İstanbul’un dışı sayıldığından baruthane yapımı için uygun bir alan olarak görülmüştür.) Daha sonraları emlak ve kredi bankası bu bölgeye 50 - 60 bin nüfuslu bir yerleşim yeri kurmuştur(1950). Yeni yerleşim yerinin adı da Ataköy olur.
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Ayazağa       Ayazağa - ismini yeni çeri kethudası ayaz ağa’nın çiftliğinden almıştır. Abdulaziz döneminde buraya yaptırılan saray bugün binicilik okulu olarak kullanılmaktadır.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Bağlarbaşı       Bağlarbaşı - çok eskiden bir ermeni manastırına ait bağların başladığı yermiş. Zamanla oraya Bağlarbaşı denmiştir.
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Balat       Balat - Rumca saray anlamına gelen palation sözcüğünden geldiği söylenir. Önceleri İstanbul’un kapılarından birine verilin bu ad, sonraları semtin adı olmuştur.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Bebek       Bebek - Fatih Sultan Mehmet han buranın muhafazası için gönderdiği komutanın lakabından gelmektedir. (Bebek Çelebi Bebek Çavuş)
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Beylerbeyi       Beylerbeyi – III. Murat devri beylerbeylerinden Mehmet Paşa’nın yalısını bulunduğu için köye bu ad verilmiştir.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Cihangir       Cihangir – Kanuni Sultan Süleyman pek sevdiği oğlu cihangir için burada bir cami yaptırmıştı. Semt adını bu Cihangir Camisi’nden almıştır.
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Çarşamba       Çarşamba – Samsun Çarşamba Ovasından gelenler yerleştirildiği için buraya da Çarşamba denilmiştir.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Çengelköy       Çengelköy – XIX. Yüzyılda kaptan-ı deryalıklarda, valiliklerde bulunmuş, yiğitliğiyle tanınmış Çengeloğlu Tahir paşa burada bir mescit yaptırmıştı.
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Harem       Harem – Üsküdar Sarayı’nın harem dairesine gidecekler bu iskeleye çıkarlardı.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Haydarpaşa       Haydarpaşa – III. Selim vezirlerinden Haydar Paşa oradaki kışlayı yaptırmıştı.
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Kabataş       Kabataş – iskelenin bulunduğu yerde eskiden büyük bir taş vardı. Osmanlı devri ileri gelenlerinden “Köse Kahya” diye tanınmış Mustafa Necip Çelebi bu taşı yontturup iskele haline getirdi.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Kadıköy       Kadıköy – bugün Osmanağa camisi diye anılan caminin yerinde eskiden kadı Mehmet Efendi’nin yaptırdığı bir mescit vardı. Semtin adı bundan dolayı “Kadıköy” kalmıştır. Bugünkü camiyi I. Ahmet devrinde babüssaade ağası Osman Ağa yaptırmıştır. Diğer bazı kaynaklara göre Bizans’ın fethinden sonra burası İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey’e bağışlanmış, bundan ötürüde semt “Kadıköy” adını almıştır.
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Kanlıca       Kanlıca - bu bölgeye Kanuni Sultan Süleyman tarafından Anadoludan Türkmen ve göçebe bazı Türk kabileleri getirtilip yerleştirilmiştir. Bu göçebelerin buraya yerleşmeleri kağnılarla olduğu ve çok uzun bir süre içinde ancak yerleşebildikleri için halk arasında bu bölgeye kağnıca, sonraları da kanlıca denmiştir.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Kuzguncuk       Kuzguncuk – Fatih Sultan Mehmet devrinde, kuzgun baba diye anılan bir derviş burada oturmuştu.
İstanbul'un semt adları nerden geliyor? - Taksim       Taksim - İstanbul sularının bir bölümünün buradan taksimi yapıldığı için burası da suların taksimi (ayrımı) yapılan yer olarak kalmıştır.
İstanbul'un semt isimleri nerden geliyor? - Üsküdar       Üsküdar – Farsça “konak” anlamına gelir. Eskiden Anadolu’ya İran’a, Arabistan’a gidip gelen kervanlar burada konaklardı.

Kaynak: internethaber.com
Google