Google
Cur-Cuna - Bilgi, Eğlence ve Yaşam Portalınız! Bilgi, Eğlence ve Yaşam Portalı
Ana Sayfa - Ajanda - Astroloji / Burçlar - Cep - Dosya - Eğitim - Ev / Dekorasyon - Faydalı Bilgiler - Giyim / Moda - Hobi - Kariyer - Kültür / Sanat - Magazin - Mekan - Otomobil 
Özel Günler - Sağlıklı Yaşam - Seyahat / Tatil - Spor - Teknoloji - Televizyon - Eğlence - Yaşam - Çocuk - Dostlarımız - Erkek - Genç - Kadın - Seri İlan - Ziyaretçi Defteri 
TelevizyonTürkiye'de kadınlar televizyonda ne izliyor?
Türk Kadın Televizyon İzleyicisinin Profili       Günde ortalama 4 saat 42 dakikalarını televizyon karşısında geçiren kadınların, yarıdan fazlası, ev işleri, gezme, alışveriş ve uyku saatlerini de izleyecekleri televizyon programlarına göre düzenliyor.

      Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı’nda doktora öğrenci Esra Gülmez’in Elazığ’da 36 mahallede 15 yaş üstü evli kadınlar arasında bir araştırma yaptı. Gülmez’in 383 kadın ile yaptığı ‘Televizyonun kadınların gündelik yaşamlarına etkisi’ konulu araştırmada, kadınların günde ortalama 4 saat 42 dakika televizyon izledikleri belirlendi.

      Araştırmada ayrıca, kadınların yarısından fazlasının izleyeceği programlar için ev işlerinden, gezme, alışveriş ve uyku saatlerine kadar çeşitli düzenlemeler yaptıkları ortaya çıktı.

      Araştırmada, kadınların televizyon izleme nedenleri arasında vakit geçirmek ve eğlenme ilk sırada yer alırken, onu her konuda bilgi edinmek izliyor.

      Kadınların en çok izledikleri program türlerinde son yıllarda giderek yaygınlık kazanan dizilerin ilk sırada yer aldığı tespit edilen araştırmada, bunu kadın programları ve haber programları takip ediyor.

      Kadınların dizi izleme nedenleri arasında içinde bulundukları çeşitli yoksunlukların önemli rolü olduğu saptanan araştırmada, kadınların sahip olamadıkları ev, araba, giysi, statü, zenginlik gibi unsurlara duydukları ilgileri dizilerdeki oyuncular üzerinden yaşayarak avundukları, dizi oyuncuları ile aralarında gerçek olmadığını bildikleri halde duygusal anlamda ilişkiye girdikleri belirlendi.

SIR DİZİLERİNE İLGİ DUYUYORLAR
      Araştırmada, kadınların ilgi gösterdikleri diziler arasında sır dizileri olarak adlandırılan yapımların da oldukça ilgi çektiği belirlendi.

      Bu programları çocuklarıyla birlikte izleyen kadınların kendi aralarında tartıştıkları tespit edilen araştırmada, kadınlar, “Bu diziler ile birçok noktada kendimizi sorgulamayı öğrendik. Önceden bilinçsizce yaptığımız yanlış davranışları bugün yapmamaya başladık. Birçok noktada sabrederek, içinde bulunduğumuz durumdan hoşnut olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız doğruyu- yanlışı öğreniyor. Kaçırmadan izlemeye çalışıyoruz” gibi ifadeler kullandılar.

YARIDAN FAZLASI DÜZENLİ OLARAK KADIN PROGRAMLARINI İZLİYOR
      Araştırmada, kadınların yarıdan fazlasının kadın programlarını düzenli, 4’te birinin ise bazen izlediği belinlendi.

      Bu programları en fazla okur-yazar olmayanlar, en az ise üniversite ve üstü mezunlarının izlediğinin tespit edildiği araştırmada, özellikle ailevi sorunları olan, gelir ve öğrenim seviyesi düşük kadınların bu programlara büyük ölçüde bağımlı oldukları, hatta bazılarının gündüz izledikleri bu programları bir de gece izledikleri belirlendi.

      Araştırmada, kadınların 132’si, bu programların toplum açısından kötü örnek oluşturduğu ve aykırı davranışların yayılmasına neden olduğunu, 109’u bu programların kendilerini üzüp sinirlendirdiğini belirtirken, 91’i ise bu programlar sayesinde kadın haklarını öğrendiklerini ifade ettiler.

PSİKOLOJİK SORUNLARI TETİKLEMESİ
      Kadınların yüzde 44’ ü bu programlardan herhangi bir şekilde etkilenmediğini belirtirken, yüzde 21’i insanlara karşı şüpheci olduğunu, sosyal ilişkilerinin bozulduğunu, yüzde 14’ü ise psikolojisinin bozulduğunu söylüyor.

      Araştırma sonuçları, kadın programlarının genel olarak kadınların ruh sağlığı üzerinde oldukça olumsuz etkide bulunduğunu ve önceden var olan psikolojik sorunların bu tür programların izlenmesi neticesinde tetiklendiğini ortaya çıkardı.

BU PROGRAMLARA KATILMAM
      Araştırmada kadınların, kadın programlarını yoğun olarak izlemelerine rağmen programa katılma konusunda yüzde 78’inin olumsuz, 16’sının olumlu cevap verdiği, yüzde 4,5’nin ise çevresinden çekindiğini ifade ettiği bildirildi.

      Kadınların ‘mahremiyetin önemine inanarak, her şeyin böyle dökülüp saçılmasını doğru bulmadıkları, en doğrusunun sorunların aile içinde halledilmesi olduğunu’ ısrarla belirttikleri ortaya çıkan araştırmada, programlara katılabileceklerini belirten kadınların ise ailevi sorunlarından dolayı değil, kayıp yakınlarını aramak için bu türlü programlara katılabileceklerini söylemelerinin geleneksel yapının etkisini göstermesi bakımından ilginç bulunduğu ifade edildi.

MÜSTEHCENLİKTEN RAHATSIZ OLUYORLAR
      Araştırmaya göre, kadınların televizyon izlerken en çok rahatsızlık duydukları konuların başında müstehcen sahnelerin geldiği, bunu toplumsal değerlere aykırı olan yayınlar ve aşırı şiddetin izlediği belirlendi.

      Kadınların müstehcen sahnelere karşı ilk tepkilerini kanal değiştirmek olarak verdikleri belirtilen araştırma, televizyon iletilerinden rahatsızlık duyanların çokluğuna karşılık televizyon kanalını ve RTÜK’ü arayarak demokratik bir şekilde tepki verenlerin ise sadece 6 kişi olması dikkat çekici olarak nitelendiriliyor.

İZLEDİKLERİ HALDE OLUMSUZ DÜŞÜNÜYORLAR
      Araştırma, televizyonu en çok seyreden ve onsuz yapamayan kadınlar da dahil, kadınların büyük bir çoğunluğunun televizyonun toplumun ahlakını ve kültürünü bozduğu görüşünde olduklarını ortaya koyarken, kadınların televizyonda aşırı müstehcen görüntülerden, giyilen kıyafetlerden ve toplumun değer yargılarına ters düşen durumlardan rahatsız olduklarını, televizyonun içeriğinde yer alan ve büyüklere karşı yapılan yanlış davranışların, toplumda sevgi ve saygının ortadan kalkmasına, ailenin önemini yitirmesine neden olduğu düşüncesiyle oldukça tepkili olduklarının saptandığını tespit etti.

PROGRAM SEÇİMİNİ BABA YAPIYOR
      Araştırmada, televizyon izlemede yüzde 37 oranında ailenin reisi baba, yokluğunda evin büyük yetişkin erkek çocukları devreye giriyor. “Programı ben seçerim” diyen kadınların oranı yüzde 15 iken hep birlikte karar verilen aile oranı yüzde 14.

Kaynak: ntvmsnbc.com
Google