Google
Cur-Cuna - Bilgi, Eğlence ve Yaşam Portalınız! Bilgi, Eğlence ve Yaşam Portalı
Ana Sayfa - Ajanda - Astroloji / Burçlar - Cep - Dosya - Eğitim - Ev / Dekorasyon - Faydalı Bilgiler - Giyim / Moda - Hobi - Kariyer - Kültür / Sanat - Magazin - Mekan - Otomobil 
Özel Günler - Sağlıklı Yaşam - Seyahat / Tatil - Spor - Teknoloji - Televizyon - Eğlence - Yaşam - Çocuk - Dostlarımız - Erkek - Genç - Kadın - Seri İlan - Ziyaretçi Defteri 
Yaşam
- Askerlik
- Evlilik
- İlişkilerAskerlikte yeni düzenlemeler
Askerlik teciline yeni düzenleme
Askerlikte yeni kanunlar CEZALAR ARTIRILDI
      Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına göre, askerlik çağına girdiği halde, her ne sebeple olursa olsun ilan edilen listelerde ismi olmayan veya kimlik bilgilerinde yanlışlık bulunanlardan düzeltme yaptırmayan veya ilk yoklamasını yaptırmayanlara verilen ceza günün koşullarına uygun hale getirilecek.
Askerlik kanununda yapılan değişiklikler ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA 2 YIL TECİL
      4 yıl veya daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından veya bunların dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayan yükümlülerin askere sevkleri ise 1 yıla kadar ertelenecek.

Askerlik kanununda yapılan değişiklikler HAVA DEĞİŞİMİ ASKERLİKTEN DÜŞMEYECEK
      Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmeye teşebbüs eden personelin, bu fiilleri dolayısıyla yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süreler askerlik hizmetinden sayılmayacak.
Askerlik kanununda yapılan değişiklikler BAŞARILI VE DİSİPLİNLİ ASKERE İZİN ÖDÜLÜ
      Askerlik Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısına göre de lisans eğitimini tamamlayanlara 2 yıl, yüksek lisans eğitimini tamamlayanlara ise 1 yıl askerliğini tecil etme hakkı tanınıyor. Disiplinli ve başarılı erbaş ve erlere ise mevcut izinlerine ek olarak 7 gün izin verilmesi öngörülüyor.
Askerlik kanununda yapılan değişiklikler YURTDIŞI MEZUNLARINA ERTELEME HAKKI
      Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlara, talepleri halinde, denklik işlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrıca 1 yılı geçmemek üzere sevk erteleme hakkı tanınacak.
Askerlik kanununda yapılan değişiklikler BAŞARIYA 1 HAFTA İZİN
      Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin mahkemesi veya askeri mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olanlara, asgari Tugay Komutanlarının onayı ile 7 güne kadar ilave izin verilecek. İlave izinlerin usul ve esasları Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek. Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, radyoaktif ışınla yaptıkları 1 yıl hizmete karşılık 30 gün sıhhi izin verilecek. Bu hizmetin 1 yıldan az ya da çok olması durumunda verilecek izin süresi, 30 günlük izin süresine orantılı olarak belirlenecek.

Askerlikte yeni kanunlar YOKLAMA YAPTIRMAYANA 20 YTL CEZA
      İlk yoklamasını yaptırmayan, yoklama defterine ismini yazdırmayanlardan son yoklamasının devam ettiği günler bitinceye kadar müracaat eden veya ele geçenlere verilen bin kuruşluk cezalar, 20 YTL'ye yükseltilecek. İlk yoklamasını yaptırmış olduğu halde son yoklamanın devam ettiği günler içinde bulunduğu yerin askerlik meclisine veya elçilik ve konsolosluklara gelmemiş ve gelememesi hakkında yazılı bir mazeret bulunduğuna dair haber göndermemiş olanlardan arkadaşlarının ilk tertibinin sevklerinden evvel ele geçen veya kendiliğinden gelenlere 20 YTL ceza uygulanacak.
Askerlikte yeni kanunlar ASKERLİK ŞUBESİNE GİTMEYENLER
      İlk yoklama defterlerine ismini yazdırmamış olmakla beraber son yoklamada da bulundukları yer askerlik meclislerine veya şubelerine gelmemiş ve gelmemeleri hakkında bu konuda yazılı bir sebep olduğuna dair haber de göndermemiş bulunanlardan ele geçen veya kendiliklerinden gelenlerden, 30 YTL alınacak. Son yoklama sırasında ertesi seneye terki gereken okullarda okuyanlardan askerlik şubelerine tahsil derecesi hakkında belge göndermemiş olanlar 20 YTL cezaya tabi tutulacak. Askerliklerini bitirip terhis edilen erbaş ve erden 3 ay içinde terhis belgelerini şubelerine kaydettirmeyenlerden 20 YTL ceza alınacak.

Askerlikte yeni kanunlar ASKERLİK ŞUBESİNE KAYIT YAPTIRMAYANLAR
      Yoklama sırasında istenilen bilgileri sözlü olarak veya mektupla bildirmemiş ve kaydını yaptırmamış ya da şubeleri mıntıkası haricine giderek yerlerini değiştirdiklerine dair bir ay içinde şubelerine haber vermemiş olan yedek subay ve memurlara, şube başkanlarının teklifi üzerine askerlik dairesi başkanlarınca 20 YTL ceza uygulanacak. Herhangi bir askerlik şubesi kütüğüne kaydını hiç yaptırmamış olanlar için bu ceza 30 YTL olarak uygulanacak.

Askerlikte yeni kanunlar YEDEKLERİN DURUMU
      Seferde görev alacak yedek subay ve yedek askeri memurlara bu görevleri barışta tebliğ edilecek. Tebliğ şekli, yükümlülerin görevleri ve tebliğ ile görevli makamlar, yönetmelikte belirtilecek. Tebliğden sonra adreslerinde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde bağlı bulundukları askerlik şubesine bildirmemiş yükümlülere, 20 YTL ceza verilecek.

Askerlikte yeni kanunlar SEFERBERLİKTE EN GENÇLER ALINACAK
      Tasarı, TSK'nın seferi kadrosunun yüzde 100 düzeyine çıkarılması ve bu seviyede tutulmasının yanı sıra, nitelikli personele sefer görevi verilmek suretiyle ihtiyacın karşılanmasını öngörüyor. Tasarı ile gerekli görülen durumlarda yardımcı sınıf yedek subayların yarbay ve daha aşağı rütbelerdekileri 60 yaşını geçmemek kaydıyla kanunda belirtilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına ve diğer yedek subayları da yaş hadlerine kadar, sağlık durumlarının elverişli olması ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen diğer nitelikleri taşımaları halinde en gencinden başlayarak orduya alınmaları sağlanacak.

Askerlikte yeni kanunlar BESLENME KURALLARI DEĞİŞİYOR
      Mevcut yasalarda hasta beslenmesinde derecelendirme olmadığı için hastaların standart beslendiği ve kanunda yer almayan yiyeceklerin hastalara verilemesini de düzenleyen tasarı, beslenme işlemlerinin daha kaliteli bir hale getirilmesini amaçlıyor.
Askerlikte yeni kanunlar TEDAVİ GÖRENLERE FARKLI MÖNÜ
      Tasarı, gıda maddelerinin seçimi yetkisini doktor ve diyetisyenlere bırakıyor. Tasarı, hasta beslenmesinin normal ve diyet olarak ikiye ayrılmasını sağlarken, tedavi yerleri dışında da hastanın beslenme işlemine devam edilmesini öngörüyor. Ayrıca, hasta personele öğün aralarında da içecek verilmesini düzenleyen Tasarı, taburcu olan hastalara varacakları yere kadar doktor onayı ve diyetisyen kontrolünde kumanya verilmesine olanak sağlıyor.

Kaynak: Hürriyet
Google